Servicii și soluții

ROMELECTRO

Cu o experienţă de peste 50 de ani pe piaţa locală şi internaţională, Romelectro este în prezent unul dintre cei mai importanţi EPC contractori din România, acoperind prin intermediul proiectelor sale întregul lanţ al energiei: de la producerea la transportul, distribuţia şi furnizarea de energie electrică.

Servicii și soluții - Proiecte termoelectrice

Termoecentralele pe combustibili fosili rămân în continuare cea mai importantă şi răspândită sursă de producere a energiei electrice atât în România cât şi în lume.

Cu toate acestea, constrângerile legate de impactul asupra mediului obligă la selectarea celor mai bune tehnologii disponibile şi la implementarea de proiecte care să asigure securitatea în exploatare în termenii dezvoltării durabile.

 

Cu referinţe la nivel de grup care se extind asupra tuturor termocentralelor din România, Romelectro deţine capabilităţile, tehnologiile şi resursele necasare pentru realizarea de oferte care să răspundă nevoilor clienţilor noştri atât pentru obiective noi cât şi pentru centralele existente.

 

Aria de activitate:

 • Proiecte la cheie de modernizare/retehnologizare în domeniul termocentralelor şi centralelor de cogenerare
 • Proiecte de modernizare/retehnologizare a sistemelor din incinta obiectivului
 • Proiecte de creştere a eficienţei energetice
 • Lucrări speciale de protecţie a mediului şi conformare la normele impuse prin directivele Uniunii Europene
 • Proiecte la cheie de execuţie a obiectivelor noi utilizând atât combustibili clasici cât şi resurse regenerabile de energie: biomasa, biocombustibili, deşeuriOferta Romelectro

 • Studii, cercetare - dezvoltare
 • Consultanţă tehnică şi comercială
 • Proiectare de bază şi de detaliu
 • Furnizare de produse, echipamente si know-how
 • Servicii de montaj echipamente şi instalaţii
 • Lucrări de construcţii
 • Supervizare şi management al şantierului
 • Punere în funcţiune
 • Monitorizarea funcţionarii în perioada de garanţie
 • Mentenanţă, reabilitare şi modernizare


ROMELECTRO SA © Copyright 1971-2023. All Rights Reserved.