Romelectro va implementa proiectul de retehnologizare a stației de 220/110 kV Barboși

Romelectro va implementa proiectul de retehnologizare a stației de 220/110 kV Barboși

Proiectul ce urmeaza a fi implementat de Romelectro și Electromontaj Carpați Sibiu are ca obiect modernizarea stației Barboși prin retehnologizare completă, cu scopul eliminării riscurilor de evenimente în zonă și minimizării cheltuielilor anuale de întreținere și exploatare.

Contractul a fost semnat în data de 4 octombrie 2012, termenul de finalizare a execuției lucrărilor fiind 4 august 2014. Finanțarea va fi asigurată de Transelectrica, din surse proprii.

 

ROMELECTRO SA © Copyright 1971-2023. All Rights Reserved.