ROMELECTRO – lider de Consortiu pentru primul proiect de valorificare energetica a deşeurilor municipale din România

ROMELECTRO – lider de Consortiu pentru primul proiect de valorificare energetica a deşeurilor municipale din România

Consorţiul format din Romelectro SA şi Baumgarte Boiler Systems GmbH Germania a fost desemnat câştigător pentru realizarea proiectului de valorificare energetică a combustibilului alternativ obţinut din deşeuri în municipiul Timişoara, prin construirea unei instalaţii şi încadrarea acesteia în CET Sud Timişoara. Majoritatea subcontractorilor care vor participa la proiectarea, execuţia lucrărilor şi punerea în funcţiune a instalaţiilor sunt companii româneşti.

 

Valoarea fără TVA a proiectului este de 59.850.000 EUR. Contractul a fost atribuit în urma licitaţiei deschise organizată de S.C INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY S.A. TIMISOARA.

 

Acesta este primul proiect de generare de energie din deşeuri din România şi se bazează pe două componente esenţiale:

 

  • reprezintă o soluţie eficientă şi sustenabilă pentru eliminarea deşeurilor municipale sortate, prin valorificarea energetică a combustibilului alternativ rezultat din acestea, printr-o instalaţie de cogenerare de înaltă eficienţă;

 

  • contribuie la securitatea aprovizionării cu energie prin diversificarea surselor de producere a energiei cu impact redus asupra mediului.

 

Noua instalaţie de la Timişoara va valorifica energetic o cantitate de 78.750 tone/an de combustibil, rezultat din deşeurile menajere şi biocoal, rezultat din fermentarea fracţiei biodegradabile, printr-un cazan care va produce min. 37 t/h abur şi un turbogenerator care va avea o putere de min. 5,5 MW electrici şi min. 14 MW termici în cogenerare de înaltă eficienţă. Proiectul prevede soluţii pentru încadrarea în normele europene în ceea ce priveşte emisiile de noxe, asigurându-se în acelaşi timp şi eliminarea zgurii şi cenuşii uscate.

 

 

Romelectro este o companie cu capital 100% privat românesc, specializată în servicii complexe la cheie pentru proiecte de energie și mediu. Compania are o experienţă de EPC Contractor de peste 40 de ani pe piaţa locală şi internaţională. Portfoliul Romelectro include proiecte care acoperă întregul lanţ al energiei, de la generare de energie la transport, distribuţie şi furnizare.

Realizarea acestui proiect confirmă obiectivele Romelectro de a-şi diversifica ariile de business, incluzând în portfoliu proiecte bazate pe tehnologia “waste-to-energy”.

 

Baumgarte Boiler Systems are o experienţă de peste 70 de ani ca furnizor de echipamente, sisteme complete şi componente de sisteme de generare energie electrică din surse precum gaz, cărbune, biomasă, deşeuri municipale şi deşeuri industriale; este cotata ca fiind în primele cinci companii de profil din Europa.

 

 

ROMELECTRO SA © Copyright 1971-2023. All Rights Reserved.