Participare la FOREN 2012

Forumul Energetic al Europei Centrale şi de Est - FOREN 2012 desfăşurat la Neptun între 17 şi 21 iunie 2012, a reunit peste 700 de experţi din domeniul energetic, reprezentând mediul guvernamental şi instituţional şi mediul de afaceri din România şi din regiune. Printre temele dezbătute în cadrul evenimentului se numără: asigurarea securităţii energetice, pieţele de energie electrică şi cadrul de reglementare, politicile regionale asupra resurselor de combustibili fosili, tehnologiile curate de utilizare a cărbunelui, eficienţa energetică şi protecţia mediului.

În discursul ţinut cu ocazia FOREN, Viorel Gafiţa, director general al Romelectro, a argumentat necesitatea implementării unei strategii pe termen lung coerente şi stabile de dezvoltare a sistemului energetic naţional, bazată pe un cadru adecvat şi predictibil, pe o legislaţie clara şi stimulativă:
„Toate scenariile arată că electricitatea va juca un rol mult mai mare în evoluţia societăţii, dobândindu-şi contribuţia în cererea totală de energie în 2050 până la nivelul de 36-39%. Totodată, producţia de energie electrică trebuie să înregistreze o modificare structurală majoră pentru decarbonizarea ei semnificativă în etapele 2020, 2030, 2050.

Ţintele propuse nu pot fi atinse fără o conjugare a eforturilor şi fără o strategie clară, fermă şi pe termen lung, cu luarea în consideraţie simultană a câtorva elemente:

Reducerea consumului de energie

În condiţiile în care consumul casnic (inclusiv tarnsportul) va înregistra o creştere de până la cca 16% în 2030 – rezultă ca necesară decuplarea creşterii economice de o creştere echivalentă a consumului.

Ponderea energiei regenerabile în totalul energiei produse este încă o ţintă cu un înalt caracter de necesitate exprimată, dar care depinde substanţial de investiţii majore nu numai în instalarea acestora, ci şi în:

  • creşterea capacităţii de stocare;
  • întărirea reţelelor şi materializarea rapidă a tehnologiilor de „SMART GRID” pentru dimensionarea optimă şi pentru reducerea pierderilor;
  • dezvoltarea tehnologică importantă pentru mărirea randamentului şi paletei de surse primare ale producţiei din surse regenerabile.

Definirea rolului, ponderii şi perspectivei utilizării energiei nucleare în condiţii de maximă siguranţă

Subiectul comportă încă o analiză detaliată, o evaluare a opţiunilor şi o dezbatere publică în final dincolo de încărcătura emoţională puternică ce marchează prezentul.

Funcţionarea la parametrii superiori a sistemelor de cogenerare

Dimensionarea optimă, progresul tehnologic, precum şi caracterul de surse distribuite, mai aproape de consum pot determina o contribuţie majoră în strategia globală.

Dezvoltarea tehnologiilor de captare şi stocare a CO2

Împreună cu creşterea randamentului producţiei de energie electrică pe bază de combustibili fosili, CCS poate asigura pe o lungă perioadă de timp energia de bază pe plan european şi mondial.
Evaluarea opţiunilor este încă în curs, măsurile de reglementare sunt în curs de implementare, cel puţin la nivel european, dar toate sunt în final influenţate de factori limitativi:

  • necesitatea asigurării siguranţei şi continuităţii în alimentarea cu energie;
  • volumul uriaş al investiţiilor;
  • suportabilitatea preţurilor la consumatorii casnici şi industriali;
  • acceptarea publică a unor direcţii de dezvoltare, mai ales în contextul unei insuficiente dezbateri şi informări publice asupra opţiunilor.[...]"

 

ROMELECTRO SA © Copyright 1971-2023. All Rights Reserved.