Hidrocentrala “Dimitrie Leonida” Stejaru – legenda Bicazului renaște in mileniul III

Hidrocentrala “Dimitrie Leonida” Stejaru – legenda Bicazului renaște in mileniul III

Consorțiul Romelectro - Litostroj Power (Slovenia) derulează un contract în valoare de 78 milioane de euro semnat cu Hidroelectrica la mijlocul anului 2015.

Contractul are ca obiect retehnologizarea a 6 grupuri hidroenergetice cu o putere însumată de 210 MW, împreună cu tot ansamblul de echipamente mecanice, hidromecanice, electrice din centrala hidroelectrică, nodul de presiune, stațiile electrice exterioare de 220/110 kV, sistemul de automatizare, în scopul aducerii lor în concordanță cu nivelul actual de tehnologie și pentru prelungirea duratei de funcționare a acestora cu încă 30 ani.

Pe scurt, progresul proiectului se prezintă după cum urmează, conform celor relatate de dl. Valeriu Stan, managerul general al proiectului :

In ultimele luni ale anului 2016 a continuat activitatea de contractare a echipamentelor principale, astfel încât la această dată lista furnizorilor s-a îmbogățit cu o serie de companii recunoscute pe piața internă și internațională, precum: Siemens, Emerson, GE Grid Romania, Retrasib, ICPE-ACTEL.

La această dată ingineria de bază este finalizată în proporție de 80%. Se estimează încheierea acestei etape pentru cele 76 de unități funcționale din componența centralei în prima jumătate a anului 2017. Activitatea este coordonată și integrată de ISPE Institutul de Studii și Proiectări Energetice din calitatea sa de proiectant general, alături de proiectanții de specialitate de la Litostroj Power, CKD Blansko Engineering (Cehia), General Design Tech (Romania) și cei din departamentele tehnice ale furnizorilor de echipamente.

Începând cu luna august 2016 se derulează lucrările de construcții la noul depozit de echipament greu. Obiectivul va fi pe deplin operațional la finele lunii martie 2017, magazia principală fiind deja disponibilă pentru stocarea echipamentelor și materialelor.

În luna octombrie 2016 CKD Blansko Engineering a finalizat cu succes programul de teste de acceptanță pentru Modelul Turbinei de tip II de 50 MW. Testele finale s-au derulat în laboratorul acreditat al Kolektor Turbo Institut din Ljubljana, în prezența specialiștilor Hidroelectrica. În luna noiembrie 2016 a fost transmis Raportul final al testelor de acceptanță pentru modelul de turbină tip II a fost aprobat de client.

În perioada octombrie - decembrie 2016 s-a realizat reabilitarea instalațiilor de ridicat si transport amplasate în zona echipamentelor care vor intra în retehnologizare după data de 1 februarie 2017, respectiv podurile rulante din Sala mașini, Casa vanelor fluture, Casa vanelor sferice, precum și electropalanele din zona batardourilor aval.

Asigurarea fronturilor de lucru pentru lucrările de retehnologizare impune executarea atât a unor sisteme de distribuție electrică de înaltă și medie tensiune de back-up, care să permită păstrarea în funcțiune a alimentării electrice a grupurilor în exploatare pe perioada reabilitării instalațiilor principale de distribuție, cât și a altor lucrări temporare similare pe partea de instalații mecanice auxiliare. Aceste lucrări se execută etapizat, începând cu luna septembrie 2016, continuând și în 2017.

Prima parte a lunii februarie 2017 marchează retragerea din exploatare a Hidroagregatului nr. 6 de 50 MW și începerea lucrărilor propriu-zise de retehnologizare a acestuia, care se vor derula pe parcursul întregului an. Va fi piatra de încercare a capabilității tuturor participanților la proiect, țintă fiind punerea în funcțiune planificată pentru finele lunii ianuarie 2018.

Un alt capitol important al perioadei următoare îl constituie prima Oprire Generală a centralei, în perioada 01.03-15.04.2017. Cu această ocazie va fi golit bazinul de liniștire, prin instalarea unui batardou de izolare pe canalul de fuga și vor începe lucrările de retehnologizare a batardourilor aval.

În aceeași perioadă sunt planificate:

  • continuarea lucrărilor de demontare ale Hidroagregatului nr 6;
  • demontarea vanei fluture de serviciu DN4200 de pe firul stâng al conductelor forțate, pentru reabilitare;
  • demontarea vanei sferice DN2500 nr. 6, pentru reabilitare;
  • expertizarea conductelor forțate și începerea lucrărilor de reabilitare a protecției anticorozive;
  • lucrări de reabilitare la instalațiile mecanice auxiliare.

Până la finalizarea contractului în anul 2021 vor mai fi încă 4 opriri generale, în aceeași perioadă calendaristică (favorabilă din punctul de vedere al regimului de exploatare al bazinului hidrografic), absolut necesare pentru demontarea și remontarea vanelor fluture, vanelor sferice și finalizarea reabilitării protecției anticorozive a conductelor forțate. In restul timpului nivelul minim de disponibilitate a centralei este de 75%, o provocare pentru un management performant al lucrărilor de retehnologizare într-o centrală practic în funcțiune.

O serie de echipamente majore cu ciclu lung de fabricație se află deja în execuție: turbina nr. 6 în Slovenia la Litostroj Power și hidrogeneratoarele nr. 5 și 6 la UCM Reșița.

Reabilitarea hidrocentralei Stejaru face proba capabilităților Romelectro de a conduce contracte complexe cu respectarea oricăror condiții tehnice, în condiții de grafice de execuție stricte, pentru satisfacerea unui client competent și exigent.

Biroul Comunicare Corporativă

 

ROMELECTRO SA © Copyright 1971-2023. All Rights Reserved.