Soluții

ROMELECTRO

Cu o experienţă de peste 50 de ani pe piaţa locală şi internaţională, Romelectro este în prezent unul dintre cei mai importanţi EPC contractori din România, acoperind prin intermediul proiectelor sale întregul lanţ al energiei: de la producerea la transportul, distribuţia şi furnizarea de energie electrică.

Instalaţii evacuare şlam dens

Anticipând nevoia dezvoltării unei soluţii eficiente pentru captarea, transportul şi depozitarea zgurii şi cenuşii, Romelectro şi ISPE împreună cu parteneri internaţionali, au dezvoltat metode de stabilizare şi ecologizare a depozitelor, metode acceptate de acum pe scară largă de către majoritatea centralelor din România.

La baza cercetarilor au stat atât rezultatele şi analizele realizate pe cenuşi provenind de la termocentralele din ţară cât şi experienţa specialiştilor ISPE, acumulată prin proiectarea unor instalaţii pilot în colaborare cu unii dintre cei mai importanţi furnizori de tehnologii, echipamente şi instalaţii din lume.

Romelectro a aplicat soluţiile sale în calitate de contractor general pentru 12 cazane pe cărbune la Complexul Energetic Rovinari (4 x 330 MW), Complexul Energetic Craiova (2 x 150 MW; 2 x 315 MW) şi Complexul Energetic Turceni (4 x 330 MW).

Utilizând noua tehnologie, sunt înlăturate toate problemele de mediu aferente depozitelor de zgură şi cenuşă. Mai mult:

  • Se reduce drastic cantitatea de apă utilizată pentru transportul zgurii şi cenuşii
  • Densitatea volumetrică este ridicată deci se obţine o capacitate mărită de înmagazinare
  • Suprafaţa depozitului este întărită şi insensibilă la acţiunea de spulberare a vântului prin creşterea gradului de coeziune a particulelor de zgură şi cenuşă
  • Elementele chimice nocive sunt reţinute şi fixate în roca inertă de cenuşă
  • Este redus riscul apariţiei unor infiltraţii de apă uzată în pânza freatică, prin faptul că în condiţii normale de exploatare nu va exista apă în exces în depozit, întreaga cantitate utilizată la prepararea amestecului apă/zgură-cenuşă fiind consumată în reacţii chimice de fixare sau se va evapora;

Practic, tehnologia de evacuare în şlam dens reprezintă o tehnologie de inertizare, de transformare a unor deşeuri nepericuloase cum sunt zgura şi cenuşa, într-un deşeu inert, de tipul materialelor de construcţii cum este roca de cenuşă.

Esenţa tehnologiei şlamului dens constă în amestecarea continuă a reziduurilor arderii, respectiv a cenuşii uscate de la electrofiltru, a zgurii umezite de la Kratzer şi eventual a subproduselor de la desulfurare cu apă uzată, prin circulaţie hidraulică intensă, în raport solid/lichid ≥ 1, ce are ca efect activarea substanţelor chimice de tip cimentoid aflate în cenuşi şi crearea unui şlam dens omogen, care este pompat la depozit unde în timp se întăreşte, rezultând a rocă de cenuşă în toată masa depozitului. Amestecarea hidraulică intensivă a resturilor de ardere cu o cantitate de apă mai mică decât masa lor duce la dizolvarea CaO şi MgO, soluţia creată activând parţial suprafaţa particulelor de cenuşă.

ROMELECTRO SA © Copyright 1971-2023. All Rights Reserved.