Proiecte termoelectrice

Termoecentralele pe combustibili fosili rămân în continuare cea mai importantă şi răspândită sursă de producere a energiei electrice atât în România cât şi în lume.

Cu toate acestea, constrângerile legate de impactul asupra mediului obligă la selectarea celor mai bune tehnologii disponibile şi la  implementarea de proiecte care să asigure securitatea în exploatare în termenii dezvoltării durabile.
 
Cu referinţe la nivel de grup care se extind asupra tuturor termocentralelor din România, Romelectro deţine capabilităţile, tehnologiile şi resursele necasare pentru realizarea de oferte care să răspundă nevoilor clienţilor noştri atât pentru obiective noi cât şi pentru centralele existente.
 
Aria de activitate:

  • Proiecte la cheie de modernizare/retehnologizare în domeniul termocentralelor şi centralelor de cogenerare
  • Proiecte de modernizare/retehnologizare a sistemelor din incinta obiectivului
  • Proiecte de creştere a eficienţei energetice
  • Lucrări speciale de protecţie a mediului şi conformare la normele impuse prin directivele Uniunii Europene
  • Proiecte la cheie de execuţie a obiectivelor noi utilizând atât combustibili clasici cât şi resurse regenerabile de energie: biomasa, biocombustibili, deşeuri