Industrie

Romelectro se adreseaza clienţilor săi din orice industrie: petrol, petrochimie, gaz, metalurgie, ciment, auto, alimentară şi băuturi, de apărare, etc. cu lucrări din următoarele domenii:

 • Reconsiderarea întregului concept energetic

 • Reingineria surselor de energie electrică şi termică

 • Lucrări de îmbunătăţire a eficienţei energetice

 • Lucrări de conformare cu legislaţia de protecţia mediului

Avantajul competitiv al Romelectro este abordarea energetică integrală: termo, electro, hidro, automatizări, utilităţi, inclusiv componenta energetică a tehnologiei de bază, pornind de la concepte și ajungând la soluții concrete.

Un alt avantaj competitiv îl constituie capabilitatea de acoperire a întreg fluxului, de la auditul general până la implementarea soluţiilor trecând prin:

 • Audit energetic. Diagnoza stării inițiale,

 • Schema fluxurilor tehnologice și de proces,

 • Întocmirea bilanțului termo și electroenergetic,

 • Măsuri şi propuneri de proiecte de implementare,

 • Documentaţii de analiză de risc tehnic şi tehnologic,

 • Analiza cost – beneficiu, Plan de afaceri, Modelarea financiară a structurilor optime de finanțare a proiectelor de investiţii

 • Oferta de soluţii ESCO de finaţare

 • Stabilirea programului de investiţii

 • Lucrări la cheie pentru implementarea soluţiilor de îmbunătăţire a eficienţei energetice.

Prin implementarea măsurilor de eficienţă energetică se obţin următoarele efecte:

 • Reducerea consumului de resurse energetice primare

 • Minimizarea pierderilor de căldură și de energie electrică

 • Utilizarea resurselor energetice locale, inclusiv a resurselor energetice regenerabile

 • Utilizarea echipamentelor și tehnologiilor moderne de mare eficiență

 • Creșterea siguranței operaționale

 • Reducerea costurilor de operare și mentenanţă

 • Reducerea impactului de mediu

 • Creșterea siguranței în funcționare.

Clientul nostru participă direct şi este consultat la toate fazele de dezvoltare a proiectului, fiind considerat partener la succesul contractului.