Proiecte de mediu

Romelectro promovează și implementează cele mai avansate tehnologii de protecţie a mediului înconjurător, în conformitate cu legislaţia internaţională în domeniu.

Clienţii Romelectro pot fi din Energie, Industrie, Municipalităţi, etc.

Un important avantaj competitiv al Romelectro il reprezintă capabilitatea Grupului de a oferi întreg fluxul de lucrări, de la faza de consultanţă preinvestiţională până la faza de execuţie şi punere în funcţiune.

Analiza de impact este una globală, cu tratate integrată pentru mediul aer, ape, ape uzate, deșeuri solide , remedierea de soluri, alte medii și categorii de lucrări.

Referințele includ :

  • Investiţiile la termocentralele pe cărbune Rovinari, Turceni, Işalniţa şi Craiova 2 pentru modernizarea instalaţiilor de tratare, evacuare, transport şi depozitare ale zgurii și cenușii în tehnologia fluidului dens.

  • Investiţia la termocentrala Işalniţa pentru instalația de desulfurare a gazelor de ardere la cazanele 7 și 8.

  • Investiţiile pentru instalaţiile de reducere a emisiilor de oxizi de azot (NOx): soluții aplicate la 14 cazane de abur la termocentralele Galați, Mureș, Bucureşti Progresu, Bucureşti Vest și Bucureşti Sud.