Proiecte transport şi distribuţie

Descriere proiect Tip proiect Client Perioadă desfășurare
Retehnologizare statia 110kV Timisoara si Trecerea la tensiune de 400kV a axului Portile de Fier-Anina-Resita-Timisoara-Sacalaz-Arad, etapa II: Statia 400kV Timisoara Proiecte de transport şi distribuţie a energiei electrice Transelectrica  Sucursala Timisoara 2019 - 2024
Retehnologizarea statiei 400kV Cernavoda - Stalpu si record in statia Gura Ialomitei Proiecte de transport şi distribuţie a energiei electrice Transelectrica Sucursala București 2019 - 2021
Modernizare celule 110kV si medie tensiune in statia electrica Stalpu Proiecte de transport şi distribuţie a energiei electrice Transelectrica Sucursala București 2019 - 2022
Retehnologizarea statiei LEA 400Kv Stalpu Proiecte de transport şi distribuţie a energiei electrice Transelectrica Sucursala București 2019 - 2022
Retehnologizarea statiei 400/110/20 kV Smârdan Proiecte de transport şi distribuţie a energiei electrice Transelectrica Sucursala Constanța 2018 - 2023
Reparație capitală LEA 400 Kv București Sud- Pelicanu Proiecte de transport şi distribuţie a energiei electrice Transelectrica Sucursala București 2018 - 2022
Retehnologizarea statiei 110 kV Medgidia Sud Proiecte de transport şi distribuţie a energiei electrice Transelectrica Sucursala Constanța 2018 - 2021
Modernizarea instalațiilor de 400/220/110 kV Focșani Vest Proiecte de transport şi distribuţie a energiei electrice Transelectrica 2018 - 2020
Modernizarea instalațiilor de 400 și 110 kV Bacău Sud și Roman Nord Proiecte de transport şi distribuţie a energiei electrice Transelectrica 2018 - 2020
Retehnologizarea stației 220/110 kV Craiova Nord Proiecte de transport şi distribuţie a energiei electrice Transelectrica 2018 - 2020
LEA 400 kV Porțile de Fier–Anina–Reșița Proiecte de transport şi distribuţie a energiei electrice Transelectrica 2015 - 2018
Retehnologizarea stației Bradu 400/220/110 kV Proiecte de transport şi distribuţie a energiei electrice Transelectrica 2014 - 2018
Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier – Reșița – Timișoara – Sacalaz – Arad/Etapa I: Extinderea stației 400 kV Porțile de Fier Proiecte de transport şi distribuţie a energiei electrice Transelectrica Sucursala Craiova 2013 - 2015
Conexiunea parcurilor eoliene de 99 MW Dumești şi 30 MW Românești la Sistemul Energetic Naţional Proiecte de transport şi distribuţie a energiei electrice Transelectrica Sucursala Bacau 2013 - 2014
Retehnologizarea stației electrice 220/110 kV Barboși Proiecte de transport şi distribuţie a energiei electrice Transelectrica 2012 - 2014
Racordare la RET a CEE 300 MW lvești, CEE 88 MW Fălciu 1 și CEE 18 MW Fălciu 2 prin noua stație electrică (400)/220/110 kV Banca Proiecte de transport şi distribuţie a energiei electrice Transelectrica 2012 - 2013
Retehnologizarea stației 400/110 kV Brașov Proiecte de transport şi distribuţie a energiei electrice Transelectrica 2010 - 2013
Reparație capitală și modernizare celule 110 kV și 220 kV stația 220/110/20/6kV Fai Proiecte de transport şi distribuţie a energiei electrice Transelectrica 2007 - 2011
Reabilitare capitală stația electrică 220/110/20 kV Turnu Măgurele Proiecte de transport şi distribuţie a energiei electrice Transelectrica 2006 - 2011
Racordarea la Sistemul Energetic Național a CHE Movileni, realizare LEA 110kV și 20kV Proiecte de transport şi distribuţie a energiei electrice Electrica Muntenia Nord 2008 – 2009
Mărirea gradului de siguranță prin extinderea și modernizarea stației electrice 110/20 kV Dumbrava Sibiu Proiecte de transport şi distribuţie a energiei electrice Electrica Transilvania Sud 2007 – 2009
Modernizare echipamente primare stația electrică 110/20 kV Petrila Proiecte de transport şi distribuţie a energiei electrice Transelectrica 2007
Modernizarea sistemelor de protecție aferente trafo. 250 MVA si PDB 110 kV în stațiile 400/110 kV Brașov, Dârste, Domnești, Medgidia Sud, Pelicanu, Tulcea Vest, Smârdan, Drăgănești Olt Proiecte de transport şi distribuţie a energiei electrice Transelectrica 2006 – 2009
Modernizare celule înaltă tensiune stația 110 kV CHE Ciunget Proiecte de transport şi distribuţie a energiei electrice Hidroelectrica - Sucursala Vâlcea 2006 – 2008
LEA 400 kV Oradea-Nadab-Békéscsaba, linie nouă de interconexiune cu Ungaria Proiecte de transport şi distribuţie a energiei electrice Transelectrica 2006 – 2008
Reabilitare capitala LEA 400 kV București Sud - Gura Ialomiței Proiecte de transport şi distribuţie a energiei electrice Transelectrica 2006 – 2007
Modernizare stație 110 kV CHE Govora Proiecte de transport şi distribuţie a energiei electrice Hidroelectrica - Sucursala Vâlcea 2006 – 2007
Modernizare stație 110 kV CHE Rm. Vâlcea Proiecte de transport şi distribuţie a energiei electrice Hidroelectrica - Sucursala Vâlcea 2006 – 2007
Modernizarea la cheie stația electrică 110/10 (20) kV București Centru Proiecte de transport şi distribuţie a energiei electrice Electrica Muntenia Sud 2005 - 2007
Realizare racorduri 220 kV și 400 kV stația electrică Iernut Proiecte de transport şi distribuţie a energiei electrice Transelectrica 2005 – 2006
Stația 220/110/20 kV Baia Mare - reabilitare majoră, reparații capitale celule 110 kV Proiecte de transport şi distribuţie a energiei electrice Transelectrica 2005
Repararea în regim de urgență a LEA 400kV Sibiu - Țânțăreni, consolidarea stâlpilor nr. 43 și 44 Proiecte de transport şi distribuţie a energiei electrice Transelectrica 2005
Retehnologizare stația electrică 400/220 kV Roșiori Proiecte de transport şi distribuţie a energiei electrice Transelectrica - Sucursala Cluj 2004 – 2006
Lucrări de modernizare la statia electrica 220/110 kV Vetis Proiecte de transport şi distribuţie a energiei electrice Transelectrica - Sucursala Cluj 2004 – 2006
Reabilitare capitala LEA 220 kV Brazi Vest - Târgoviște Proiecte de transport şi distribuţie a energiei electrice Transelectrica 2004 – 2005
Realizarea la cheie a stației electrice 110/20 kV Borsec Proiecte de transport şi distribuţie a energiei electrice Electrica Transilvania Sud 2003 – 2005
Îmbunătățirea sistemului de transport-dispecer prin realizarea interconectării sistemului de transmisii de date dintre dispeceratele naționale ale României și Bulgariei Proiecte de transport şi distribuţie a energiei electrice Transelectrica 2003 – 2004
Modernizare la cheie a stației electrice 110/10 kV Cluj Centru Proiecte de transport şi distribuţie a energiei electrice Electrica Transilvania Nord 2003 – 2004
Reabilitare capitală LEA 220 kV Borzești - Gutinaș Proiecte de transport şi distribuţie a energiei electrice Transelectrica 2003
Modernizare la cheie a stației de conexiuni 6 (20) kV Filești - Galați Proiecte de transport şi distribuţie a energiei electrice Electrica Muntenia Nord 2002 – 2003