Investitor

Romelectro promovează investiţii în concordanţă cu principiile dezvoltării durabile, energia regenerabilă şi cogenerarea reprezentând direcţii strategice de canalizare a resurselor umane şi financiare ale companiei.

În calitate de dezvoltator de afaceri şi investitor, Romelectro a iniţiat proiecte de cogenerare de înaltă eficienţă, acumulând bazele tehnice şi financiare pentru dezvoltarea şi multiplicarea acestora.
 
În regim de IPP, Romelectro deţine şi operează în oraşul Buzău o sursă de cogenerare cu capacitate de 6 MWe şi 60 Gcal/h. Începute în Septembrie 2008, lucrările la noua capacitate de producţie au fost finalizate în anul 2010, Romelectro participând într-un rol complex de investitor, dezvoltator de proiect şi furnizor de energie electrică. Instalaţia asigură acum întreaga cantitate de agent termic (apă caldă menajeră şi încălzire) pentru populaţie şi alţi consumatori industriali din municipiul Buzău. Producţia de energie electrică anuală este estimată la 48.000 MWh/an.
 
Romelectro deţine şi operează 3 microhidrocentrale pe râul Mănăileasa. În anul 2011, Romelectro a finalizat lucrările pentru reabilitarea capitală a amenajării, cu înlocuirea completă a echipamentului, realizând astfel o nouă sursă de producţie cu capacitate de 1,45 MW şi asigurând exploatarea eficientă a potenţialului hidroenergetic al zonei. Producţia de energie regenerabilă este estimată la aproximativ 4.000 MWh/an.