Certificari

Sistem de Managementul Calităţii

SRAC şi IQNet certifică Romelectro pentru activitatea de Contractor General de construcţii-montaj, Furnizor de energie electrică, Servicii de import – export, activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea, executie imbunatatiri funciare având implementat şi menţinând un Sistem de Management al Calităţii conform cerinţelor din Standardul SR EN ISO 9001: 2015 (ISO 9001:2015).

random image random image

 

 

Sistem de Management de Mediu

SRAC şi IQNet certifică Romelectro pentru activitatea de Contractor General de construcţii-montaj; Furnizor de energie electrică; Servicii de import – export, executie imbunatatiri funciare având implementat şi menţinând un Sistem de Management de Mediu conform cerinţelor din Standardul SR EN ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015).

random image random image

 

 

Sistem de Management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale

SRAC şi IQNet certifică Romelectro pentru activitatea de Contractor General de construcţii-montaj; Furnizor de energie electrică; Servicii de import – export, executie imbunatatiri funciare având implementat şi menţinând un Sistem de Management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale conform cerinţelor din standardul ISO 45001:2018 (BS OHSAS 45001:2018).

random image random image

 

 

Sistem de Management al Securității Informațiilor

SRAC şi IQNet certifică Romelectro pentru activitatea de Contractor General de construcţii-montaj; Furnizor de energie electrică; Servicii de import – export, având implementat şi menţinând un Sistem de Management al Securității Informației conform cerinţelor din standardul SR ISO/CEI 27001:2013 (ISO/IEC 27001:2013).

random image random image